Print this page

Har du lyst å begynne i korpset? Noe du lurer på?
c

Kontakt oss på post.KSM@gmail.com

Styreleder:
Kristin Hetland
e-post: kfhetland(a)gmail.com
Tlf. 988 31 111

Eller kom innom på øving en onsdag og snakk med oss! Vi øver i Bydelshuset på Meyermarken hver onsdag kl. 17.30-20.00.