Dugnad kreves, men hvor mye egentlig?

Ikke alle trenger å gjøre alt, 

... men hvis alle kan bidra litt, så blir det veldig bra!

Den store dugnadsinnsatsen hos oss er det årlige loppemarkedet på Rothaugen skole i september/oktober. 
- en stor og gøy dugnadsinnsats, som finansierer en god andel av vår årlige drift. 

På våren omtrent hvert andre år har vi også en bossplukkedugnad fra kommunen, der vi plukker boss gatelangs i et oppgitt område. Vi har også dorull- kaffe og sokkesalg før jul. I tillegg kommer dugnad i form av hjelp på seminarer og konkurranser, samt foreldrevakt på øving. I tillegg trenger vi kakebaking til julefest og årsfest. 


Korpset drives av foreldrene. Vi har et styre på seks personer med leder, kasserer, sekretær, musikalsk ansvarlig, korpsansvarlige for hovedkorps, junior og aspiranter, pluss vararepresentanter. I tillegg har vi egne komiteer for arrangement, material- og instrumentforvaltning og søknader. 

Rollene i styret og komiteene velges for 1-2 år på foreldremøte i begynnelsen av året, og vi velger en valgkomité. Normalt blir aspirantforeldre skjermet for dugnads- og styrearbeid. Men har du veldig lyst til å bidra, setter vi selvsagt stor pris på det!Tilsynsvakt

Vi får låne Meyermarken bydelshus gratis av kommunen, men er pålagt å ha ansvarlige voksne til stede. 

Styret setter opp vaktlister for korpset,med omtrent en vakt per semester for foreldre.  
Musikantene en pause i løpet av øvingen, og foreldrevaktene er ansvarlige for saft, kjeks og frukt til pausen. Det finnes en egen oppgaveliste for korpsvakten. 

På Meyermarken har vi egne rom til oppbevaring av trommer, perkusjon, notestativ og diverse annet utstyr.
Under øveonsdagene trenger vi en voksen tilstede i lokalene. dette går på rullering, med omtrent en vakt per semester for foreldre. 

Søk
Driftes av Styreportalen AS