Styret

Styremedlem Verv
Gudrun SylteStyreleder
Silje HjertåsKasserer
Mai Cecilie Stabell Korpsleder, hovedkorps
Roar StornesKorpsleder, juniorer
Antonio CanasKorpsleder, aspiranter
Frances ToynbeeVaktlisteansvarlig
William Tillitsvalgt, musikant
SoleaTillitsvalgt, musikant
Alexandra BorchVara
Nøkkelposisjoner Verv
Cecilie SkurtveitMaterialforvalter
Cecilie Christophersen Noteansvarlig
Margrethe Herland Arrangementskomité, leder og loppegeneral
Iselin StellbergMedlem
Laurie PoastMedlem
Peter Iden Høiland Medlem
Silje StellbergMedlem
Søk
Driftes av Styreportalen AS